ประวัติการเปลี่ยนแปลง สมัครรับจดหมายข่าว สถานะการบริการ Twitter Facebook

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่นี่คุณสามารถค้นหาสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงและอัปเดตในซอฟต์แวร์ Win Update Stop
เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องด้วยการแก้ไขข้อบกพร่อง ฟีเจอร์ และทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น
สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับข่าวสารทางอีเมล

+ Minor fixes and optimizations
+ Improved method to disable Windows Updates
+ Updated NoVirusThanks License Manager to latest version
+ Updated Help.txt file with more FAQs
+ Minor fixes and optimizations
+ Added support for multilanguage
+ The application has been translated in 20+ languages
+ When application is auto-updated do not show the notification window
+ Minor fixes and optimizations
+ Improved method to disable Windows Updates
+ Minor fixes and optimizations
+ Improved support for Windows 10/11 22H2
+ Improved support for high-DPI
+ Added option "Use a more aggressive method to disable Windows Updates"
+ Fixed issue on GUI that was re-enabling Windows Updates after some time
+ Updated NoVirusThanks License Manager to latest version
+ Improved installer and uninstaller scripts
+ Minor fixes and optimizations
+ Updated internal libraries
+ Updated NoVirusThanks License Manager to latest version
+ Updated internal libraries
+ Updated NoVirusThanks License Manager to latest version
+ Improved installer/uninstaller scripts
+ Minor fixes and optimizations
+ Various improvements and optimizations
+ Improved support for Windows 11 64-bit
+ Updated OpenSSL DLLs (libeay32.dll and ssleay32.dll)
+ Added support for TLSv1.2 on download functions
+ Enabled by default "Automatically download and install product updates"
+ Updated NVT License Manager with latest version
+ Application is no longer signed with SHA1 code signing certificate
+ Minor fixes and optimizations
+ Improved method to disable Windows Updates
+ Improved support for Windows 10 21H1 64/32-bit
+ Added option to "Block Windows Update Assistant while updates are disabled"
+ Minor fixes and optimizations

ลองใช้ Win Update Stop เป็นเวลา 30 วัน

อย่าลืมว่าคุณสามารถลองใช้แอปพลิเคชัน Win Update Stop เป็นเวลา 30 วัน(ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต)
เพียงดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ คุณก็สามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อการทดสอบได้ทั้งเดือน

ดาวน์โหลดเลย