Lịch sử bản ghi thay đổi Đăng ký bản tin Trạng thái dịch vụ Twitter Facebook

Các câu hỏi thường gặp

Hãy tìm câu trả lời của các câu hỏi phổ biến về phần mềm Win Update Stop. Nếu bạn có một câu hỏi mà không nằm trên trang này, xin mời liên hệ chúng tôi với câu hỏi của bạn và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Sau khi bạn cài đặt phần mềm này, phần mềm sẽ chạy ở chế độ dùng thử. Để kích hoạt, hãy mở GUI (Giao diện Đồ họa Người dùng), sau đó nhấn vào trình đơn Trợ giúp ở trên cùng -> Trạng thái Giấy phép. Phần mềm sẽ mở cửa sổ Trình kích hoạt để bạn có thể nhập khóa theo chuỗi, sau đó hãy nhấn nút "Kích hoạt" để kích hoạt sản phẩm này.
Có, bạn cần có kết nối Internet hoạt động để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt khóa cấp phép. Kết nối này là cần thiết để đảm bảo khóa cấp phép của bạn là hợp lệ và chưa hết hạn.
Nếu bạn gặp lỗi "Không thể kết nối với máy chủ do lỗi mạng" trong cửa sổ kích hoạt, điều đó có nghĩa là NVTLicenseManager.exe hoặc NVTActivator.exe không kết nối được với máy chủ web từ xa để xác thực khóa cấp phép. Bạn cần cho phép các tiến trình sau kết nối ra bên ngoài qua cổng TCP 443 (HTTPS) trong phần cài đặt tường lửa của mình:
C:\Program Files (x86)\NoVirusThanks\NVT License Manager\NVTActivator.exe
C:\Program Files (x86)\NoVirusThanks\NVT License Manager\NVTLicenseManager.exe
C:\Program Files\NoVirusThanks\Win Update Stop\WinUpdStopSvc.exe
Có, hãy nhấn vào đây để mở trang web Cổng thông tin Khách hàng. Để đăng nhập lần đầu tiên, bạn cần nhấn vào liên kết "Quên Mật khẩu?", sau đó nhập email mà bạn sử dụng trong quá trình đặt hàng và nhấn vào nút "Khôi phục Mật khẩu". Bạn sẽ nhận được liên kết để đặt lại mật khẩu của mình qua email (hãy kiểm tra cả thư mục thư rác), nhớ sử dụng mật khẩu mạnh và dài hơn 15 ký tự. Từ Cổng thông tin Khách hàng, bạn có thể quản lý tất cả các giấy phép mà mình đã mua.
Điều đó có nghĩa là bạn không thể kích hoạt giấy phép của mình trên các thiết bị khác vì giấy phép đã đạt đến hạn mức kích hoạt cho phép (số lượng thiết bị có thể cài đặt giấy phép). Để giải quyết vấn đề này, bạn cần hủy giấy phép trong ít nhất một thiết bị. Bạn có thể xóa giấy phép đã kích hoạt qua Cổng thông tin Khách hàng: Lần đầu tiên bạn đăng nhập, hãy nhấn vào liên kết "Quên Mật khẩu?" và nhập email mà bạn sử dụng trong quá trình đặt hàng, sau đó nhấn vào nút "Khôi phục Mật khẩu". [[[
[[[
Bạn sẽ nhận được liên kết để đặt lại mật khẩu của mình, vậy nên cuối cùng, bạn có thể đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng và quản lý khóa cấp phép của mình. Để xóa giấy phép kích hoạt, hãy nhấn vào khóa cấp phép, sau đó hãy nhấn vào nút "Kích hoạt" ở trên cùng bên phải để xem các thiết bị đã kích hoạt. Giờ đây, hãy nhấn vào tên máy chủ xác định thiết bị mà bạn muốn hủy kích hoạt giấy phép, sau đó nhấn vào 3 "dấu chấm dọc" ở bên phải và nhấn "Xóa". Thao tác này sẽ xóa giấy phép kích hoạt cho thiết bị đó (tên máy chủ), sau đó bạn có thể kích hoạt giấy phép trên thiết bị khác. [[[
[[[
Cách hủy kích hoạt thiết bị qua Cổng thông tin Khách hàng →
Nếu bạn cần chuyển khóa cấp phép sang máy tính mới hoặc máy tính khác, trước tiên bạn cần hủy kích hoạt khóa cấp phép trong máy tính đã kích hoạt khóa cấp phép này. Ngoài ra, bạn có thể quản lý khóa cấp phép và giấy phép kích hoạt của mình từ Cổng thông tin Khách hàng.
Hãy mở GUI của ứng dụng này, sau đó nhấn vào trình đơn Trợ giúp ở trên cùng -> Trạng thái Giấy phép. Thao tác này sẽ mở cửa sổ Trình kích hoạt, hãy nhấn vào nút "Hủy kích hoạt" để hủy kích hoạt khóa theo chuỗi. Khi bạn đã hủy kích hoạt khóa này, bạn có thể sử dụng khóa này trên máy tính mới hoặc máy tính khác. Ngoài ra, bạn có thể quản lý khóa cấp phép và giấy phép kích hoạt của mình từ Cổng thông tin Khách hàng. Đây là video hướng dẫn cho biết cách hủy kích hoạt giấy phép từ thiết bị thông qua Cổng thông tin Khách hàng: [[[
[[[
Cách hủy kích hoạt giấy phép qua Cổng thông tin Khách hàng →
Giấy phép này hoạt động đối với tất cả người dùng máy tính.
Bạn nên cho phép hoặc loại trừ tất cả các tập tin .exe và .dll nằm trong các thư mục sau:
C:\Program Files (x86)\NoVirusThanks\NVT License Manager\
C:\Program Files\NoVirusThanks\Win Update Stop\
Có thể phần mềm bảo mật của bạn đang chặn các tiến trình sau:
C:\Program Files\NoVirusThanks\Win Update Stop\WinUpdateStop.exe
C:\Program Files\NoVirusThanks\Win Update Stop\WinUpdStopSvc.exe
C:\Program Files (x86)\NoVirusThanks\NVT License Manager\NVTLicenseManager.exe
C:\Program Files (x86)\NoVirusThanks\NVT License Manager\NVTActivator.exe
Bạn nhớ cho phép hoặc loại trừ các tiến trình này trong phần mềm bảo mật khác của mình. Sau đó hãy thử khởi động lại máy tính cá nhân và nếu vấn đề này vẫn tiếp tục diễn ra, hãy thử gỡ cài đặt và cài đặt lại Win Update Stop.
Bạn cần cho phép các tiến trình sau kết nối ra bên ngoài:
C:\Program Files (x86)\NoVirusThanks\NVT License Manager\NVTActivator.exe
C:\Program Files (x86)\NoVirusThanks\NVT License Manager\NVTLicenseManager.exe
C:\Program Files\NoVirusThanks\Win Update Stop\WinUpdStopSvc.exe
Bạn cần cho phép chúng kết nối qua cổng TCP 443 (HTTPS).
Tất cả các tập tin thực thi ở trên đều có chữ ký điện tử.
Bạn cần cho phép các máy chủ sau kết nối ra bên ngoài:
downloads.winupdatestop.com
downloads.novirusthanks.org
api.cryptlex.com
Tập tin setup.exe hỗ trợ các tham số sau:
/LICENSEKEY=XXXXXX-XXXXXX-XXXXX-XXXXX
Để tự động kích hoạt ứng dụng (yêu cầu kết nối internet) .
/IMPORTSETTINGS="C:\ExportedSettings.ini"
Để tự động nhập tập tin cài đặt INI đã xuất trước đó.
/VERYSILENT
Bật chế độ cài đặt im lặng để không hiển thị bất kỳ hộp thoại nhắc nào.
/NORESTART
Không khởi động lại máy tính cá nhân ngay cả khi ứng dụng yêu cầu.
Chạy tập tin WinUpdateStop.exe với các tham số sau:
WinUpdateStop.exe /import "C:\ExportedSettings.ini" /keepfile
Bạn cần chạy lệnh trên với quyền Quản trị viên. Nếu bạn bỏ qua tham số /keepfile, ứng dụng sẽ xóa tập tin INI sau khi nhập.
Sản phẩm này sẽ ngừng hoạt động và ứng dụng sẽ hiển thị GUI của Trình kích hoạt cho biết giấy phép đã hết hạn. Bạn cần có khóa cấp phép hợp lệ (chưa hết hạn) để tiếp tục sử dụng sản phẩm này.
Đối tác FastSpring của chúng tôi sẽ xử lý các khoản thanh toán.
Bạn có thể thanh toán an toàn bằng PayPal hoặc thẻ tín dụng (Visa, MasterCard, v.v.).
Tại đây, bạn có thể tìm thấy một số lý do có thể xảy ra đối với các trường hợp ứng dụng từ chối thẻ tín dụng trong khi bạn đang cố gắng mua hàng qua nền tảng thanh toán FastSpring:

  • 1) Bạn đã nhập số thẻ tín dụng hoặc địa chỉ thanh toán không hợp lệ.
  • 2) Ngày hết hạn của thẻ tín dụng không chính xác hoặc đã hết hạn.
  • 3) Tài khoản này đã bị tạm giữ. Tình trạng này đôi khi xảy ra khi công ty phát hành thẻ tín dụng phát hiện giao dịch mà họ cho rằng không phù hợp với thói quen mua hàng thông thường của bạn và lo ngại rằng đó có thể là lừa đảo hoặc là khoản phí mà bạn không cho phép.
  • 4) Tài khoản này có thể đã bị hạn chế. Ví dụ: người ta có thể thiết lập không cho bạn sử dụng tài khoản này bên ngoài quốc gia phát hành thẻ.
  • 5) Không đủ tiền trong thẻ tín dụng.
  • 6) Số tiền vượt quá hạn mức được thiết lập đối với giao dịch mua hàng ngày hoặc qua mạng.

Nếu thẻ tín dụng của bạn lại bị từ chối sau khi bạn đã kiểm tra tất cả dữ liệu là chính xác, bạn nên thử gọi cho ngân hàng của mình (đơn vị phát hành thẻ tín dụng) để hỏi thêm chi tiết và xem liệu họ có thể giúp bạn biết được lý do tại sao bạn không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình hay không.
Trên trang thanh toán, ở thanh "Thanh toán của bạn" bên phải, hãy nhấn vào liên kết "Nhập mã khuyến mãi", sau đó nhập mã giảm giá và nhấn nút "Áp dụng".
Có thể do Phân tích Rủi ro từ FastSpring, bạn có thể cần liên hệ với họ từ liên kết này. Hãy cuộn xuống và nhấn vào nút "Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ", điền tất cả các thông tin chi tiết cần thiết và nhấn vào nút Tiếp theo để hoàn thành yêu cầu. Chỉ FastSpring mới có thể cho phép hủy hoặc từ chối đơn hàng do Phân tích Rủi ro. Giải pháp khả thi khác là sử dụng một email khác, một số người dùng đã báo cáo sự cố khi sử dụng email Tutanota.
Khi bạn mua giấy phép, giấy phép đó sẽ có thời hạn là 365 ngày (1 năm) kể từ khi bạn mua. Chẳng hạn như nếu bạn mua 10 giấy phép vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 thì các giấy phép này sẽ có hiệu lực đến ngày 20 tháng 9 năm 2021 (trong 1 năm).
Chúng sẽ hết hạn sau 1 năm như thường lệ kể từ khi bạn mua.
Bạn có thể dùng thử sản phẩm của chúng tôi trong 30 ngày nên bạn có thể mua giấy phép này chỉ khi sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu của bạn. Vì lý do này, chúng tôi không hoàn tiền cho các giấy phép đã mua.
Khi bạn mua giấy phép, bạn thực sự đăng ký gói đăng ký hàng năm được tự động gia hạn cứ sau 1 năm kể từ ngày bạn mua. Phương thức thanh toán của bạn (thẻ tín dụng) sẽ được tự động thanh toán lại trước khi gói đăng ký này hết hạn. Bạn sẽ được thông báo qua email một tuần trước khi gói đăng ký này hết hạn.
Bạn có thể truy cập trang web Quản lý Tài khoản (do FastSpring cung cấp) để quản lý hoặc hủy gói đăng ký của mình. Bạn chỉ cần nhập email được sử dụng trong quá trình mua hàng, bạn sẽ nhận được liên kết để quản lý các đơn hàng và gói đăng ký của mình.
Nếu bạn hủy gói đăng ký của mình, bạn sẽ không thể thanh toán lại vào lần tính phí tiếp theo. Sản phẩm của chúng tôi sẽ vẫn coi gói đăng ký của bạn (khóa cấp phép) là hợp lệ cho đến khi gói đăng ký này hết hạn.
Chúng tôi chỉ lưu địa chỉ email và địa chỉ IP của bạn. Đối tác FastSpring của chúng tôi sẽ xử lý mọi thông tin chi tiết mà bạn đã nhập trong giai đoạn đặt hàng và thanh toán một cách an toàn.
Không, đối tác FastSpring của chúng tôi sẽ xử lý các khoản thanh toán một cách bảo mật.
Có, bạn sẽ nhận được email vào 2 tuần và 1 tuần trước khi gói đăng ký hết hạn.
FastSpring (nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi) sẽ cố gắng gia hạn gói đăng ký của bạn sau 7 ngày kể từ lần thử đầu tiên không thành công, sau đó, nếu lần thử thứ hai này cũng không thành công thì FastSpring sẽ tự động hủy gói đăng ký và sẽ đặt trạng thái khóa cấp phép thành "đã hết hạn".
Đối tác FastSpring của chúng tôi sẽ xử lý hóa đơn, bạn nên nhấn vào liên kết này để biết thông tin về việc cập nhật thông tin trên hóa đơn. Về cơ bản, bạn sẽ cần liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Người tiêu dùng của FastSpring , hãy chọn nút nút tùy chọn "Thông tin Thanh toán" trên trang web này, trong phần Danh mục, hãy ghi rõ chẳng hạn như "Cập nhật Thông tin Thanh toán" hoặc "Cập nhật Hóa đơn" và điền tất cả các mục bắt buộc, sau đó gửi yêu cầu của bạn. Sau đó, FastSpring sẽ liên hệ với bạn hoặc gửi hóa đơn cập nhật cho bạn.
Đối tác FastSpring của chúng tôi sẽ xử lý hóa đơn, bạn sẽ nhận được hóa đơn qua email của mình sau khi FastSpring xử lý khoản thanh toán của bạn thành công. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang web Quản lý Tài khoản để quản lý hóa đơn của mình. Chỉ cần nhập email mà bạn sử dụng trong quá trình mua hàng, bạn sẽ nhận được liên kết để truy cập trang tài khoản của mình.
Không, chúng tôi không chính thức hỗ trợ nó nữa.
Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, 11 (32-bit & 64-bit).
Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022 (32 & 64-bit).
Phiên bản Win Update Stop Enterprise mở khóa các tùy chọn cho phép bạn quản lý tính năng Cập nhật Windows trên một loạt các thiết bị thông qua tập tin cài đặt từ xa. Bạn có thể xem video hướng dẫn giải thích cách quản lý (tắt hoặc bật) tính năng Cập nhật Windows trên một loạt các thiết bị:
Khi bạn nhấn vào nút "Tắt" trên GUI của Win Update Stop thì hệ thống sẽ tắt tính năng Cập nhật Windows cho đến khi bạn bật lại bằng cách nhấn vào nút "Bật". Tuy nhiên, trên một số phiên bản Windows 10 và Windows 11, có khả năng hệ điều hành Windows sẽ kích hoạt lại tính năng Cập nhật Windows bằng cách nào đó. Để giải quyết vấn đề này, chỉ cần bật tùy chọn "Kích hoạt phương pháp mạnh mẽ hơn để tắt tính năng Cập nhật Windows" rồi nhấn lại nút "Tắt" để tắt tính năng Cập nhật Windows một lần nữa.
Không, ứng dụng thường sử dụng không quá 50 MB bộ nhớ, mức sử dụng CPU rất thấp.
Chỉ cần mở chương trình này và nhấn vào nút "Tắt" để tắt tính năng Cập nhật Windows. Hoặc nhấn vào nút "Bật" để bật tính năng Cập nhật Windows đã tắt trước đó.
Không, nếu không thì Windows có thể kích hoạt lại tính năng Cập nhật Windows sau khi bạn khởi động lại hoặc sau một thời gian. Bạn cần tiếp tục cài đặt Win Update Stop trong hệ thống của mình vì ứng dụng sẽ tự động tắt tính năng Cập nhật Windows ở chế độ nền nếu Windows kích hoạt lại chúng.
Có, bạn có thể đóng ứng dụng này nhưng ĐỪNG gỡ cài đặt nó.
Mở chương trình này và nhấn nút "Bật" .
Có, bạn có thể sử dụng "WinUpdateStop.exe /disableupdates" để tắt tính năng cập nhật (chương trình thoát sau khi thực hiện xong) và "WinUpdateStop.exe /enableupdates" để bật tính năng cập nhật (chương trình thoát sau khi hoàn tất). Hãy nhớ rằng bạn cần cài đặt chương trình của chúng tôi trong hệ thống của mình, nếu không Windows có thể bật lại tính năng cập nhật sau một thời gian.

Liên hệ chúng tôi

Bạn có câu hỏi? Xin mời liên hệ với chúng tôi qua email. Nếu bạn không nhận được phản hồi
trong vòng một hoặc hai ngày làm việc, vui lòng gửi lại thư. Đây là email của chúng tôi
(dưới dạng hình ảnh để tránh thư rác):

Email support